top of page
Krátkozraké dítě používá mobil

Myopia control

kontrola růstu krátkozrakosti

Moderní cesta k pomalejšímu růstu dioptrií Vašeho dítěte.

Tři klíčové informace o krátkozrakosti:

Navštivte naši optiku a pracujme společně na prevenci krátkozrakosti a zajištění zdravého zraku vašeho dítěte.

Krátkozrakost neboli myopie je zraková vada, která způsobuje rozostřené vidění na dálku. U krátkozrakosti jsou paprsky zaostřeny před sítnicí, protože oko je příliš dlouhé. Růst dioptrií je přímo spojen s nadměrným růstem oční bulvy. Nejpřesnější metoda pro monitorování růstu krátkozrakosti je měření délky oka. Tato metoda je mnohem přesnější než samotné měření dioptrií.

 

Tento důležitý krok často chybí ve standardním vyšetření, ale v naší optice měříme délku oka špičkovým přístrojem Myopia Expert 700.

Zdravé oko
Krátkozraké oko

Co je krátkozrakost (myopie)?

Vznik a vývoj krátkozrakosti

Růst dioptrií vzhledem k věku vzniku krátkozrakosti

Hlavním faktorem pro vznik a vývoj krátkozrakosti je genetická predispozice. Dítě s krátkozrakými rodiči má výrazně zvýšené riziko krátkozrakosti. Existují ovšem i další faktory, jako například zvýšené používání digitálních zařízení a limitovaný čas strávený venku, které významně ovlivňují růst dioptrií.

Jakmile se v dětském věku objeví krátkozrakost, je téměř jisté, že dioptrie budou růst. Průměrný růst dioptrií vzhledem k věku lze vidět na grafu. Z grafu také vyplývá, že nižší věk, ve kterém se krátkozrakost objeví, zvyšuje pravděpodobnost vyšších dioptrií v dospělosti.

Proč je důležité zpomalit růst krátkozrakosti?

Krátkodobý cíl

Zpomalování nárůstu dioptrií snižuje potřebu častějších změn předpisu dioptrií u dětí a zlepšuje jejich vidění mezi kontrolami. Nižší dioptrie také znamenají lepší vidění v situacích, kdy člověk nemá nasazené brýle nebo kontaktní čočky. S nižšími dioptriemi se žije lépe.

Dlouhodobý cíl

Zajištění zdravého zraku po celý život. Vyšší krátkozrakost znamená vyšší riziko poškození zraku později v dospělosti. Například člověk s šesti a více dioptriemi má 40krát vyšší pravděpodobnost myopické makulopatie. Snížení pouze o jednu dioptrii snižuje riziko poškození zraku o 20 %. 

Zvýšená pravděpodobnost očních onemocnění vzhledem k dioptriím

Zvýšená pravděpodobnost očních onemocnění vzhledem k dioptriím

Na obrázku vidíte, kolikrát pravděpodobnější je dané oční onemocnění v porovnáním s okem bez krátkozrakosti.

Riziko poškození zraku má větší spojitost s délkou oka než s dioptrií, a to je další důvod, proč u nás během vyšetření vždy měříme délku oka.

Co je to Myopia control?
(kontrola růstu krátkozrakosti)

Je to nově vzniklý obor, který má za cíl zpomalit nebo zastavit nárůst dioptrií. Zpomalení růstu dioptrií je zejména důležité pro děti, protože v tomto období dioptrie rostou nejrychleji, ale stejné léčebné postupy lze použít i pro dospělé.


Vzhledem k rostoucímu problému krátkozrakosti po celém světě se v posledních letech výzkum soustředil právě na toto téma a nese ovoce. Výzkum nám jasně určil viníky: přílišný pohled do blízka (hlavně do mobilu) a málo pobytu venku. Hlavně ale přinesl léčebné postupy, jak dioptrie zpomalit.

U nás v optice pohlížíme na celé téma komplexně. Snažíme se nabídnout všechny osvědčené léčebné postupy, a hledáme praktická řešení, jak ovlivnit špatné zrakové návyky, které vedou k růstu dioptrií. Součástí jsou pravidelná vyšetření u oftalmologa a optometristy, kteří společnými silami pečují o zrak dítěte.

Zkušební obruba pro vyšetření dioptrií
Dítě s telefonem

Jak je to s telefonem?

Ze studií vychází, že krátkozrakost je způsobena pohledem do blízka. Tedy nejen telefonem, ale obecně prací na krátkou vzdálenost. Telefon má ale oproti knize nevýhodu. Vydržíme do něj koukat mnoho hodin a z krátké vzdálenosti. Tím aktivně přispíváme k růstu oka a tím i dioptrií. Modré světlo z digitálních zařízení není přímo spojeno s růstem dioptrií, ale také má negativní vliv na naše zdraví.

Vzhledem k tomu, že je dnes téměř nemožné omezit dětem přístup k telefonům, je důležité najít způsoby, jak minimalizovat potenciální negativní vliv na jejich zrak. K tomu nám mohou pomoci různé aplikace či správné nastavení telefonu. 

Postupy, jak chránit oči před škodlivými účinky dlouhodobého používání telefonu rozebereme při vstupním vyšetření k myopia control. 

Stellest

Brýlové čočky s revolučním designem, který zpomaluje nárůst dioptrií

Dětem s čočkami Stellest rostou dioptrie průměrně o 67 % méně než dětem s běžnými brýlemi.

Tento inovativní přístup vychází z použití mikročoček umístěných v periferii brýlové čočky. Jejich účelem je snížit hypermetropický defokus (ostrý bod vidění se nepromítá na sítnici, ale za ni) a tím snižovat stimulaci růstu oka. Jednoduše řečeno, tyto mikročočky informují náš zrakový aparát, že oko je již moc velké a nemělo by dále růst.

Další řešení?

Kontaktní čočky

Stejný princip pro potlačení růstu délky oka se využívá i v kontaktních čočkách. Firma CooperVision se dlouhodobě angažuje v boji proti progresi krátkozrakosti a jejich kontaktní čočky MiSight jsou výsledkem desítek studií a špičkových technologií. I když používání kontaktních čoček u dětí vyžaduje specifický přístup, za určitých okolností mohou být doporučeny jako účinný doplněk k brýlovým čočkám typu Stellest. Jsme certifikovaným distributorem kontaktních čoček MiSight, které se podílejí na řešení problému progresivní krátkozrakosti.

Kontaktní čočka MiSight

Zrakový trénink

Pro dobré vidění je nezbytná souhra všech oční svalů. Ukazuje se, že správná svalová funkce neovlivňuje pouze zrakovou pohodu, ale také růst krátkozrakosti v dětském věku. Během vyšetření nebudeme pouze měřit dioptrie, ale budeme analyzovat zrakový aparát jako celek. Špatná spolupráce očí nebo poruchy zaostřování jsou u dětí přehlížené problémy, které lze často vytrénovat očním cvičením.  Je potřeba si uvědomit, že zrakový trénink ve většině případů nesnižuje dioptrie, ale obnoví správnou funkci očních svalů a může snížit další nárůst dioptrií.

Zrakový trénink

Atropin

Víceméně náhodou se podařilo objevit, že dlouhodobě používané léčivo atropin ve formě očních kapek může zpomalit růst krátkozrakosti. Atropinová terapie pro zpomalení progrese krátkozrakosti je diskutovaným tématem, avšak stále není dostatek vědecky podložených informací k tomu, aby se stala oficiálním postupem. V současnosti je to tedy off-label postup. V naší optice zatím atropin neaplikujeme, ale očekáváme další výsledky studií předtím, než se rozhodneme o jeho použití. Vzhledem k tomu, že tento postup je invazivní a má určité vedlejší účinky, je potřeba mít všechny informace.

Atropinové kapky

Mýty a domněnky

Nižší dioptrie ať se oko "snaží"

Selský rozum nám může napovědět, že když dětem poskytneme trochu slabší brýle, než by měly mít, oči se "snaží" a nebudou se horšit. Tento přístup byl po desetiletí hojně používán po celém světě. Bohužel tento přístup není účinný. Proběhly velmi rozsáhlé studie, ve kterých část dětí nosila plnou korekci dioptrií a část dětí nosila trochu nižší dioptrie. Studie se shodly na tom, že podkorekce dioptrií nefunguje a může dokonce škodit.

Oční odborníci se na celosvětových konferencích věnovaných krátkozrakosti shodli, že správným postupem je předepisovat plné dioptrie a používat uvedené léčebné postupy pro zpomalení růstu dioptrií.

Mhouření očí u krátkozrakosti

Laserová operace

Laserová operace je jednou z možností korekce krátkozrakosti, stejně jako brýle nebo kontaktní čočky, ale není to léčba. Důležité je si uvědomit, že hlavním problémem spojeným s krátkozrakostí je délka oka, a tu nám laserová operace neopraví. Délka oka je ale klíčová pro dlouhodobé zdraví oka.

Laserová operace může za určitých podmínek eliminovat potřebu brýlí, ale stejně jako u jakékoli chirurgické procedury existují možné vedlejší účinky a rizika. Tato rizika jsou menší, čím menší je délka oka a dioptrie před operací. Myopia control tedy pomáhá zvyšovat úspěšnost laserové operace později v životě.

Laserová operace očí

Co Vás u nás čeká?

Vstupní vyšetření

Vstupní vyšetření se skládá ze dvou částí.

V první části provedeme komplexní vyšetření zrakového aparátu z hlediska dioptrií, zdravotního stavu a binokulárních funkcí. To vše provádíme v úzké spolupráci s naší doktorkou MUDr. Martinou Krotilovou. Ve druhé části si vysvětlíme fakta o krátkozrakosti a jejím růstu. V neposlední řadě probereme zrakové návyky a jejich úpravu pro snížení růstu dioptrií.

Optotyp

Kontrola po 14ti dnech

Po zhotovení a vydání nových brýlí s čočkami pro myopia control následuje čtrnáctidenní adaptační období. Po této době proběhne první kontrola, během které probereme, jak proběhl proces adaptace a zkontrolujeme usazení brýlí na obličeji. Pro správné fungování speciálních brýlových čoček je zásadní, aby brýle dobře seděly. V určitých případech, kdy je nezbytný zrakový trénink, proběhne kontrola, zda jsou cvičení prováděna správně.

ikona brýle

Pravidelné kontroly

Myopia control je dlouhodobý postup a pravidelné kontroly jsou jeho nedílnou součástí. 

Na těchto kontrolách budeme průběžně sledovat vývoj dioptrií i délky oka a dle výsledků přizpůsobovat léčebné postupy. 

Nejčastější interval kontrol je půl roku a probíhají do věku sedmnácti let nebo do úplného zastavení růstu dioptrií.

oko s šipkou

Postup vyšetření se může měnit v závislosti na věku dítěte a refrakční vadě.

bottom of page